Clarity Sverige

 

Clarity är en internationell förening för jurister och intresserade lekmän. Föreningens syfte är att främja ett klart och begripligt juridiskt språk. Det här gör vi:

 

  • Vi undviker ålderdomligt, svårbegripligt och överdrivet språk i juridiska dokument. 
  • Vi skriver juridiska texter som är både exakta och lättbegripliga. 
  • Vi diskuterar och utbyter idéer och goda exempel med förhoppningen att det ska vägleda andra som vill använda ett tydligt juridiskt språk. 
  • Vi utövar ansvarsfull påverkan på det juridiska språket för att åstadkomma en attitydförändring. 
  • Vi samarbetar med andra organisationer. 
  • Vi anordnar konferenser.
  • Vi håller frukostmöten, oftast i centrala London. 

 

De flesta av våra medlemmar är jurister, men medlemskapet är öppet för alla som delar vår uppfattning och är intresserade av det juridiska och det offentliga språket.