Litteratur och forskning

 

I Sverige har vi kommit långt i begriplighetsforskningen. På den här sidan försöker vi lista litteratur och forskning som speciellt rör det juridiska språket.  Kontakta oss gärna om du har tips på sådant som hör hemma här.

 

  • Juridiska – ett nytt språk? En studie av juridikstudenters språkliga inskolning. Doktorsavhandling av Ann Blückert. (Ladda ner som pdf från Uppsala universitet)
  • Professional discourse - en ny bok av Britt-Louise Gunnarsson om bland annat det juridiska språket.
  • Förtroendeutredningen (SOU 2008:106) innehåller mycket intressant läsning om språket på våra domstolar. (Ladda ner som pdf från regeringens webbplats)
  • Klarspråk för juristen - en handbok i att skriva god och lättbegriplig svenska i juridiska dokument. Utkommer på Jure förlag under 2012.
  • Att skriva bättre i jobbet. En basbok för att skriva alla typer av brukstexter. Ehrenberg-Sundin m.fl. Norstedts juridik. 4 uppl. 2008. Beställ den t.ex. på Bokus eller Adlibris.  
  • Svara på remiss - hur och varför (Ladda ner som pdf från regeringens webbplats)
  • Svarta listan - ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk (Ladda ner som pdf från regeringens webbplats)
  • Lagtexters begriplighet - en språkfunktionell studie av medbestämmandelagen. Britt-Louise Gunnarsson, Uppsala universitet. Tyvärr är avhandlingen slut hos förlaget, men ett referensex finns att låna hos Claritys Sverige-representant. Kontakta oss

 

Claritys internationella webbplats hittar du massor av lästips på engelska.